Jak pracuję

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej z osobami dorosłymi. Od wielu lat towarzyszę osobom będącym u mnie w terapii w procesie zmian. Pomagam ludziom w osiąganiu spokoju wewnętrznego, równowagi emocjonalnej i radości życia, bez względu na trudności jakie napotykają w swoim życiu. Korzystam z profesjonalnej wiedzy, potwierdzonej naukowo i klinicznie, dostosowując znane mi metody indywidualnie do sytuacji danej osoby.

Jako Psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym łącze różne podejścia terapeutyczne, zazwyczaj wybierając wiodącą metodę, do której następnie włączam elementy innych psychoterapii. Nurty terapeutyczne różnią się od siebie i w jednej sytuacji skuteczniejsze może okazać się np. podejście systemowe a w innej psychodynamiczne. Dlatego też w terapii integracyjnej dobiera się podejście i stosuje technikę w zależności od osobowości pacjenta, jego potrzeb psychologicznych oraz to z jakim problemem przychodzi. Pracując w tym nurcie mam możliwość posiadania do dyspozycji cały wachlarz metod charakterystycznych dla wielu nurtów terapii. Dzięki temu też korzystam z szerokiej gamy narzędzi terapeutycznych. Ponieważ jako terapeuta pracujący w tym nurcie mogę dobierać swobodnie metody, horyzont pracy psychoterapeutycznej znacznie się poszerza, więc i proces terapii może przebiegać efektywniej.

Przestrzegam Kodeksu Zasad Etycznych Psychoterapeuty. Oddaję swoją pracę regularnej superwizji u doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zasady współpracy:

Psychoterapię poprzedza konsultacja diagnostyczna (1-3 spotkania), która ma na celu określenie i zrozumienie problemów klienta, jego oczekiwań co do terapii oraz sformułowanie celów terapeutycznych. Określa się również intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii oraz obowiązujące zasady współpracy. Kolejno, podejmowana jest decyzja co do rozpoczęcia psychoterapii.

Sesje terapeutyczne odbywają się przeważnie raz w tygodniu, najczęściej jest to ustalony wcześniej stały dzień i godzina.

Czas trwania sesji wynosi 50 min. W zależności od problemu terapia może być krótkoterminowa i trwać od 10 do 20 spotkań oraz długoterminowa i trwać nawet ponad 2 lata.

Jak pracuję